1.1. Khu vực các tỉnh miền Bắc

Công bố tải trọng các cầu trên hệ thống quốc lộ khu vực các tỉnh miền Bắc

      1.1.1. Cục Quản lý đường bộ I

      1.1.2. Sở GTVT Lai Châu

      1.1.3. Sở GTVT Điện Biên

      1.1.4. Sở GTVT Sơn La

      1.1.5. Sở GTVT Hòa Bình

      1.1.6. Sở GTVT Lào Cai

      1.1.7. Sở GTVT Yên Bái

      1.1.8. Sở GTVT Phú Thọ

      1.1.9. Sở GTVT Vĩnh Phúc

      1.1.10. Sở GTVT Hà Giang

      1.1.11. Sở GTVT Tuyên Quang

      1.1.12. Sở GTVT Cao Bằng

      1.1.13. Sở GTVT Bắc Kạn

      1.1.14. Sở GTVT Thái Nguyên

      1.1.15. Sở GTVT Lạng Sơn

      1.1.16. Sở GTVT Bắc Giang

      1.1.17. Sở GTVT Bắc Ninh

      1.1.18. Sở GTVT Quảng Ninh

      1.1.19. Sở GTVT Hải Phòng

      1.1.20. Sở GTVT Hải Dương

      1.1.21. Sở GTVT Hưng Yên

      1.1.22. Sở GTVT Thái Bình

      1.1.23. Sở GTVT Hà Nam

      1.1.24. Sở GTVT Nam Định

      1.1.25. Sở GTVT Ninh Bình