1.2. Khu vực các tỉnh Bắc miền Trung

Công bố tải trọng các cầu trên hệ thống quốc lộ khu vực các tỉnh Bắc miền Trung

     1.2.1. Cục Quản lý đường bộ II

     1.2.2. Sở GTVT Thanh Hóa

     1.2.3. Sở GTVT Nghệ An

     1.2.4. Sở GTVT Hà Tĩnh

     1.2.5. Sở GTVT Quảng Bình

     1.2.6. Sở GTVT Quản Trị

     1.2.7. Sở GTVT Thừa Thiên Huế