6.1 Khu vực các tỉnh miền Bắc

     6.1.1. Bắc Kan

     6.1.2. Cao Bằng

     6.1.3. Cục QLĐB I

          6.1.3.1 Cục QLĐB I

          6.1.3.2 BOT Pháp Vân - Cầu Rẽ

          6.1.3.3 BOT QL2

          6.1.3.4 BOT Vietracimex 8 - Vĩnh Yên

          6.1.3.5 BOT QL6

          6.1.3.6 BOT Việt Trì - khổ giới hạn

          6.1.3.7 BOT Việt Trì - tải trọng

          6.1.3.8 BOT Yên Lệnh - QL38

          6.1.3.9 BOT Hà Nam - FCC

          6.1.3.10 BOT Tasco 6 QL10, 21B

     6.1.4. Hà Giang

     6.1.5. Nam Định

     6.1.6. Ninh Bình

     6.1.7. Quảng Ninh: file 1, file 2

     6.1.8. Sơn La

     6.1.9. Tuyên Quang

     6.1.10. Vĩnh Phúc