6.2. Khu vực các tỉnh miền Trung

     6.2.1 Cục QLĐB II

     6.2.2 Cục QLĐB III: File 1, file 2

     6.2.3 Đăk Nông

     6.2.4 Gia Lai

     6.2.5 Hà Tĩnh

     6.2.6 Quảng Bình

     6.2.7 Thanh Hóa

     6.2.8 Thừa Thiên Huế