7.1 Khu vực miền Bắc

7.1.1 Bắc Kan

7.1.2 Bắc Ninh

7.1.3 Cục QLĐBI

7.1.4 Hà Giang - Sơn La - VRAMP - QL.2 - QL.6

7.1.5 Hà Nội - Vĩnh Phúc - BOT - QL.2

7.1.6 Hải Phòng

7.1.7 Hòa Bình - BOT - QL.6 - Hòa Lạc - BH

7.1.8 Hưng Yên

7.1.9 Nam Định

7.1.10 Phú Thọ

7.1.11 Quảng Ninh

   Quảng Ninh-1

   Quảng Ninh-2

   Quảng Ninh-3

7.1.12 Sơn La

7.1.13 Thái Bình

   Thái Bình-1

   Thái Bình-2

7.1.14 Thái Nguyên

   Thái Nguyên-1

   Thái Nguyên-2

   Thái Nguyên-3

7.1.15 Tuyên Quang

7.1.16 Vĩnh Phúc

7.1.17 Yên Bái 

7.1.18 Cao Bằng

7.1.19 Hà Giang

7.1.20 Hà Nam

7.1.21 Hải Dương

7.1.22 Hòa Bình

7.1.23 Lai Châu

7.1.24 Lào Cai