7.2 Khu vực miền Trung

7.2.1 Cục QLĐB II

   Cục QLĐB II-1

   Cục QLĐB II-2

   Cục QLĐB II-3

   Cục QLĐB II-4

7.2.2 Gia Lai

7.2.3 Hà Tĩnh

7.2.4 Khánh Hòa- BOT - QL.1

7.2.5 Kon Tum

7.2.6 Phú Yên

7.2.7 Quảng Trị

   Quảng trị 1

   Quảng trị - BOT - QL.1

7.2.8 Thừa Thiên Huế

7.2.9 Bình Định

   Bình Định - BOT - QL.1

   Bình Định - QL.19 - QL.19C

7.2.10 Cục QLĐB III

   Cục QLĐB III-1

   Cục QLĐB III-2

7.2.11 Đà Nẵng

7.2.12 Đăk Nông

7.2.13 Quảng Ngãi

7.2.14 Thanh Hóa

7.2.15 Quảng Nam