Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Tùng
Cục trưởng Nguyễn Quốc Tùng
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3795 7599 - 0913225451
Email tungnq@drvn.gov.vn
Mạng xã hội