Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Đoàn
Tổ trưởng Nguyễn Trung Đoàn
Giới Tính Nam
Mạng xã hội