Tạp chí Đường bộ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 Tòa nhà 3 tầng Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 9046; Fax 042 35379046 ,Website: duongbo.vn ,Email: tapchidbvn@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Thanh Hiển Tổng biên tập 0904532229 hientapchi@drvn.gov.vn