Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hà
Kế toán trưởng Trần Thị Hà
Giới Tính Nữ
Điện thoại 024 38571541 - 0915683686
Mạng xã hội