Thông tin chi tiết:
Trần Minh Nở
Phó Vụ trưởng Trần Minh Nở
Giới tính Nữ
Điện thoại 0912100844
Email tranminhno@drvn.gov.vn
Mạng xã hội