Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hải
Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Hải
Giới tính Nữ
Mạng xã hội