Thông tin chi tiết:
Trần Bá Đạt
Phó vụ trưởng Trần Bá Đạt
Giới tính Nam
Điện thoại 024 38571447 - 0903291464
Email datdrvn@gmail.com
Mạng xã hội