Thông tin chi tiết:
Nguyễn Viết Thanh
Phó vụ trưởng Nguyễn Viết Thanh
Giới Tính Nam
Điện thoại 0915277936
Mạng xã hội