Thông tin chi tiết:
Trịnh Xuân Thủy
Vụ trưởng Trịnh Xuân Thủy
Giới tính Nam
Điện thoại 024 37955 140 - 0913221822
Email thuytx@drvn.gov.vn
Mạng xã hội