Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thắng Quân
Vụ trưởng Nguyễn Thắng Quân
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3795 5197 - 0903995555
Email quannt@drvn.gov.vn
Mạng xã hội