Thông tin chi tiết:
Vũ Xuân Lai
Phó vụ trưởng Vũ Xuân Lai
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 38571 644 - 0983340607
Email vulai@drvn.gov.vn
Mạng xã hội