Thông tin chi tiết:
Đàm Thị Sinh
Phó vụ trưởng Đàm Thị Sinh
Giới tính Nữ
Điện thoại 024 3537 4090 - 0903452676
Mạng xã hội