Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hải Vinh
Phó vụ trưởng Nguyễn Hải Vinh
Giới Tính Nam
Điện thoại 04238571643
Email vinh@drvn.gov.vn
Mạng xã hội