Công đoàn Cơ quan Tổng cục ĐBVN: Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Sáng ngày 5/7 công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Chủ tịch công cơ quan Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Thị Nhật báo cáo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm  2017.

 

 

Theo bà Nguyễn Thị Nhật, Chủ tịch công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN: hưởng ứng phong trào thi đua  năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải với mục tiêu chung "Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người  dân và cộng đồng doanh nghiệp"; và chủ đề hoạt động của Công đoàn ngành " Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn";  Công đoàn cơ quan đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Đối với công tác quản lý, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên Công đoàn, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện. Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị CBCC: Ngay từ đầu năm, Công đoàn CQTCĐBVN đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; qua Hội nghị này nhiều ý kiến của cán bộ công chức đã được lãnh đạo Tổng cục phân tích, giải thích, làm rõ. Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan TCĐBVN đã được Thủ trưởng cơ quan và đại diện Thường vụ BCH công đoàn Cơ quan TCĐBVN ký kết, triển khai thực hiện có hiệu quả. Quy chế quản lý tài sản công và chi tiêu nội bộ của Cơ quan TCĐBVN đã được tham gia và chỉnh sửa bổ sung nhằm đảm bảo các hoạt động chi của Tổng cục trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả;  Tham gia Hội đồng thi đua bình xét khen thưởng năm 2016, xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2017 cho CBCC, giám sát bếp ăn về ATVSTP, đề xuất thưởng các ngày lễ tết…  

 

Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tặng giấy khen của Ban chấp hành cho tập thể  có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2016.

 

 

Bên cạnh đó hoạt động  gây quỹ từ thiện được Ban nữ công duy trì qua hoạt động bán thẻ điện thoại, thu gom giấy vụn; Các công đoàn bộ phận duy trì việc thăm hỏi, động viên đoàn viên bị ốm đau, thai sản và việc hiếu hỷ; Trong 6 tháng đầu năm Công đoàn cơ quan góp quỹ xã hội 100.000 đồng/người và chuyển về Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn Tổng cục, đang tiếp tục vận động đoàn viên ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng/ng về Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn ngành GTVT.

 Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCC đảm bảo dân chủ, công khai, hiệu quả. Các Công đoàn bộ phận đã phối hợp với chuyên môn động viên cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan hăng say công tác, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; duy trì trật tự, kỷ cương, xây dựng cơ quan văn hoá.

 Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, xây dựng các nội quy, quy chế rõ ràng, thiết thực; phát huy thế mạnh, sở trường của từng người, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức; động viên khen thưởng kịp thời các đoàn viên tiên tiến xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ; đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thường xuyên được chăm lo.  Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ quan đều kiêm nhiệm nhưng hoạt động nhiệt tình, biết phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể để hoạt động.

 

Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tặng giấy khen của Ban chấp hành cho tập thể có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2016.

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, công đoàn Tổng cục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Từng công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt các các nhiệm vụ và các đề án đổi mới quản lý trên từng lĩnh vực được giao.  Phát huy tối đa  năng lực chuyên môn, lao động sáng tạo, hiệu quả, ổn định thu nhập và nâng cao đời sống đoàn viên công đoàn. Tiếp tục phổ biến quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng và của Công đoàn cấp trên tới toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công chức, nhân viên thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, xe ôtô, phòng chống cháy nổ trong cơ quan.  Tiếp tục  duy trì  phong trào  tổ chức, sắp xếp bàn ghế, tài liệu gọn, sạch và cam kết môi trường làm việc không khói thuốc lá.  Vận động cán bộ công chức, nhân viên chấp hành điều lệ công đoàn chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; chấp hành đúng giờ giấc làm việc, giữ tác phong đúng mực của người cán bộ, công chức, nhân viên Tổng cục Đường bộ. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong từng Vụ, đơn vị chức năng cơ quan Tổng cục góp phần hoàn thành nhiệm vụ từng đơn vị, thực hiện tốt trên tất cả các mặt công tác của cơ quan và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017.

Tại buổi sơ kết, Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tặng giấy khen của Ban chấp hành cho 6 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2016.

Nguồn: duongbo.vn