Hội nghị Giao ban đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Chiều 13/7, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Bí thư Đảng ủy - Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu chủ trì Hội nghị.

 

Trình bày báo tại Hội nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN  Nguyễn Xuân Cường cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ GTVT, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Tổng cục ĐBVN đã khắc phục khó khăn, triển khai mạnh mẽ các giải pháp và hoàn thành kế hoạch công tác đề ra.

 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN  Nguyễn Xuân Cường trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

 

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh một số kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch được thực hiện chủ động, tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của ngành GTVT. Rà soát, đánh giá Luật GTĐB và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung.

Công tác cải cách hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt. Xây dựng mới phần mềm quản lý văn bản trong đó sử dụng chữ ký điện tử để giải quyết công việc. Thực hiện trên toàn quốc phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp phép vận tải quốc tế từ 01/6/2017.

Công tác tổ chức giao thông, rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen được thực hiện tích cực, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.  Ngày 31/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TCĐBVN về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ.

Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được duy trì; hoàn thành thiết kế mẫu mô hình Trạm KTTTX cố định.

Công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án SCĐK, công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ được duy trì thực hiện hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với chất lượng, tồn tại trong bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ.

Thông qua hệ thống phần mềm quản lý vận tải, Trung tâm quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý theo quy định các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm góp phần đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng phục vụ.

Công tác quyết toán các dự án hoàn thành; giám sát thu phí các dự án BOT được tích cực thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Triển khai Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được thực hiện tích cực, khẩn trương. Đã khởi công xây dựng một số cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP theo đúng kế hoạch.

Xử lý kịp thời thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng (1816 thông tin liên quan đến GTĐB).

Công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ được lãnh đạo, công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu trên toàn quốc tại Trụ sở cơ quan Tổng cục ĐBVN và Trụ sở các Cục QLĐB II, III, IV.

 

Phó Tổng Cục trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như:

Tiếp tục công tác xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch; giải trình các dự thảo VB QPPL để được ban hành.

Trình Bộ GTVT Kế hoạch nhu cầu và kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018. Trình Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương bổ sung kế hoạch chi năm 2017; Điều chỉnh kế hoạch chi năm 2017 cho các đơn vị.

Xây dựng phương án đấu thầu BDTX giai đoạn 2018 đến 2020, trong đó có các gói thầu lai ghép SCĐK với BDTX.

Xây dựng bổ sung các định mức trong lĩnh vực bảo trì cho các công tác bảo trì có áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới; hoàn thiện mẫu quy trình bảo trì.

Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao để kịp thời xử lý nếu đáp ứng tiêu chí điểm đen, điểm tiềm ẩn, tránh các tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong công tác KSTTX; chỉ đạo công tác lập phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý phòng, chống bão lũ trên quốc lộ.

Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ GTVT; tham gia cuộc họp về mở tuyến cố định Việt Nam – Lào – Thái Lan; tiếp tục biên soạn sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào, Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt – Lào.

Tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông hoàn thiện "Quy chế phối hợp để quản lý vi phạm của người lái xe"; triển khai xây dựng để án "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX góp phần đảm bảo ATGT". Nghiên cứu sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe ô tô và giáo trình đào tạo lái xe ô tô.

Tiếp tục làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ BTĐB và chương trình kiểm toán chuyên đề BOT; thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước sau khi có quyết định của Bộ. Tổ chức xét duyệt quyết toán dự án hoàn thành và thẩm tra xét duyệt quyết toán nguồn vốn sự nghiệp năm 2016 của Tổng cục theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện điều hành các dự án đầu tư XDCB và dự án bảo trì đường bộ, trong đó trọng tâm là Dự án VRAMP; Dự án LRAMP.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông các tuyến cao tốc; thực hiện công bố đưa trạm dừng nghỉ vào sử dụng theo quy định; rà soát biển tuyên truyền ATGT, biển quảng cáo.

Thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ; tổ chức HN Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực đường bộ; hoàn thiện Trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu đường bộ, triển khai hệ thống quản lý văn bản mới.

Tiếp tục giải trình về Quyết định thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg; rà soát, sắp xếp lại cán bộ cấp phó theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Lập hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo nội dung kế hoạch được duyệt; tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác thu phí. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

 

Cũng trong chương trình Hội nghị Giao ban kỳ này, Vụ trưởng Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp đã trình bày tham luận về công tác quản lý bảo trì đường bộ 6 tháng đầu năm 2017.

 

Vụ trưởng Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp trình bày tham luận tại Hội nghị  về công tác quản lý bảo trì đường bộ 6 tháng đầu năm 2017.

 

Trình bày tham luận tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp đã báo cáo những kết quả chủ yếu  trong công tác quản lý, bảo trì 6 tháng đầu năm 2017. Vụ trưởng nêu rõ, hệ thống đường quốc lộ được duy trì an toàn, giao thông thông suốt.  Đến nay đã thực hiện được trên 80% kế hoạch năm; Duy tu bảo dưỡng 20.060 km; Sửa chữa định kỳ gần 1200 km, Sửa chữa và kiểm định nhiều cầu; sửa chữa các công trình ATGT và công trình khác.Tuy nhiên với 20.060 km đang quản lý (số còn lại là QL nhưng đang XDCB và BOT), hiên nay còn khoảng 8.560 km đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa đủ vốn để SC định kỳ, nhất là các tuyến mới nâng thành QL.

Công tác quản lý chất lượng được tăng cường, việc kiểm tra chấn chỉnh xử lý vi phạm chất lượng được thực hiện nghiêm. Đã có trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với nhà thầu, TVGS; yêu cầu thay thế vật liệu, thi công lại các hạng mục chưa đạt yêu cầu.

Đã giải ngân 3.343 tỷ/ vốn giao là4.593 tỷ(bằng 73 %);Khối lượng nghiệm thu A-B 3.365 tỷ đồng.  27% số vốn đã cấp chưa giải ngân (1.250 tỷ) là do 1.925 tỷ mới cấp ngày 23/6/2017, đồng thời còn khối lượng dở dang đang hoàn thiện thủ tục để giải ngân tiếp.

Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang đường bộ: Các đơn vị đã tích cực ra quân xử lý vi phạm HLAT đường bộ, đặc biệt trong tháng cáo điểm từ ngày 16/5 đến ngày 15/6/2017; Xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, trong đó tháo dỡ  hàng trăm công trình. Tuy nhiên tại một số đơn vị việc triển khai chưa tích cực, nhiều vi phạm phức tạp chưa xử lý. 

Việc triển khai công tác ứng dụng KHCN được đẩy mạnh. Đã thí điểm công nghệ sửa chữa mặt đường và thoát nước mặt cầu của Nhật Bản tại QL10, đường HCM và QL18; đã tiến hành thực hiện các dự án thí điểm do Bộ GTVT giao, đã hợp tác với Hội Cầu đường VN, Đại học GTVT và Đại học Công nghệ GTVT trong nghiên cứu, thiết kế và đề xuất các giải pháp về KHCN.

Công tác quản lý bảo trì tại các dự án BOT đã khai thác: Đã đôn đốc các Nhà đầu tư BOT, đồng thời đã thỏa thuận kế hoạch bảo trì, quy trình bảo trì cho các Nhà đầu tư BOT; Triển khai các cuộc kiểm tra, chấn chỉnh về chất lượng và chi phí các Công trình BOT trong giai đoạn khai thác; Tổ chức xây dựng bổ sung định mức bảo trì để áp dụng cho cả các dự án BOT.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ Nguyễn Trung Sỹ đã trình bày báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017. Theo Cục trưởng Cục QLXDĐB, các dự án xây dựng cơ bản đang triển khai đều đáp ứng yêu cầu (QL8, QL15, QL24); Riêng QL61 có vấn đề về chất lượng đã tập trung xử lý xong, chuẩn bị triển khai giai đoạn 2; các dự án bảo trì tập trung đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ trên cơ sở kế hoạch vốn được bố trí. Hai dự án vốn ODA là dự án VRAMP và LRAMP đã được triển khai đáp ứng yêu cầu cao của Bộ GTVT và Ngân hàng thế giới, cũng như Chính quyền địa phương.

 

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ Nguyễn Trung Sỹ trình bày tham luận tại hội nghị.

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng Cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Tổng Cục trưởng cũng chỉ ra những yêu cầu cụ thể đối với từng mặt công tác nhằm thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2017 và đặc biệt nhấn mạnh phương châm hành động năm 2017 của nghành GTVT về tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN