Đại hội Hội Cựu chiến binh Tổng cục ĐBVN lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2022
“Ngay sau khi ra mắt, dưới sự chỉ đạo của Hội CCBVN, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng cục, toàn thể hội viên CCB luôn giữ vững đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và của Hội CCB Việt Nam” – Đó là phát biểu của Đ/c Chủ tịch Hội CCB Tổng cục ĐBVN Vũ Ngọc Quang tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Tổng Cục ĐBVN lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra sáng ngày 30/10/2017.

Đ.c Vũ Ngọc Quang trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

 

Hội cựu chiến binh Cơ quan Tổng cục ĐBVN được thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-CCB ngày 01/7/2014 của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam và được nâng lên thành Hội CCB cấp trên cơ sở trực thuộc BCH TW Hội CCB Việt Nam tại Quyết định số 715/QĐ-CCB ngày 07/10/2015.

Ngày 24/7/2014 Hội cựu chiến binh Cơ quan Tổng cục ĐBVN tổ chức ra mắt tại Cơ quan Tổng cục với sự có mặt của lãnh đạo Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, Đại diện Hội CCB Việt Nam và 26 hội viên.

 

Trong những năm qua Hội CCB Tổng cục ĐBVN đã vận dụng sáng tạo có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết Hội CCB các cấp vào thực tiễn trong việc củng cố xây dựng tổ chức Hội và các hoạt động của Hội ngày càng phát triển và ổn định, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Đại hội

 

Trong 04 năm qua Hội CCB Tổng Cục đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

 

Trong hoạt động Hội đã nắm chắc và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung hàng đầu là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, ổn định chính trị. Các hoạt động phối hợp để thực hiện nhiệm vụ trong các phong trào ở cơ quan, đơn vị có những tiến bộ mới, hiệu quả và thiết thực hơn. Việc  hoạt động của Hội được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng và đã được chuyển biến tích cực có chiều hướng phát triển tốt.

 

Hội đã làm tốt công tác phát triển hội viên, thường xuyên bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Hội. Trong xây dựng Hội luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Hội, tập trung là Hội CS và các Chi hội.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2017 - 2022), Đ.c Chủ tịch Hội CCB Vũ Ngọc Quang  nêu cao vai trò nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam: "Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân của Cựu chiến binh. Động viên Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh".

 

Cán bộ hội viên Cựu chiến binh với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với những thành tựu đã đạt được trong năm qua sẽ phát huy mạnh mẽ  bản chất, truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ" xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao; từ đó đòi hỏi mỗi tổ chức Hội, từng hội viên phải nắm vững nhiệm vụ của Hội, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

 Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đ.c Chủ tịch Hội CCB Tổng cục ĐBVN cũng nhấn mạnh: Trong những năm tới, tình hình kinh tế xã hội có thể có những tác động khó lường, đòi hỏi các Cựu chiến binh phải có sự phấn đấu liên tục để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển. Các hội viên hội Cựu chiến binh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, nguyện mãi mãi giữ vững lòng tin, trung thành vô hạn với Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực đổi mới và vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Hội, và của Đảng ủy Tổng cục".

 

Chụp ảnh kỷ niệm.

 

Một số hình ảnh đáng nhớ khác tại Đại hội:

Đ/c Đỗ Đức Quân khai mạc Đại hội

 

Đ/c Phó Chủ tịch Hội CCB Vàm Cống phát biểu

 

Đ/c Bùi Duy Tiến phát biểu tại Đại Hội

 

Đ/c Nguyễn Tiến Thành công bố kết quả bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.