CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016
Tổng cục ĐBVN đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ TNMT phát động và thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT.

Hưởng ứng phát động của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã công bố chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 của Việt Nam là "Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta".

 

Theo UNEP, chủ đề thiết thực này một lần nữa nhằm truyền cảm hứng cho nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động vật trên thế giới. Việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã không chỉ làm suy thoái hệ sinh thái, cướp đi những di sản mà còn đẩy những giống loài đến gần sự tuyệt chủng. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã cũng là góp phần vào nỗ lực phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam 2016

 

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ TNMT phát động và thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN đã có công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động như sau:

 

1. Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam 2014, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo,... đến cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành GTVT.

 

2. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; Tổ chức tuần hành, diễu hành chào mừng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

 

3. Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc; cổ động về bảo vệ môi trường và các hoạt động thiết thực khác.

 

4. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 tại trụ sở cơ quan, tại nơi công cộng đông người qua lại.

 

5. Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững,... nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016. Đối với những trường hợp xuất sắc, lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trao tặng bằng khen.

 

Tải các văn bản liên quan:

1. Luật đa dạng sinh học: 20/2008/QH12

2. Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn 2030: 1250/QĐ-TTg

3. Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

4. Công ước về đa dạng sinh học, 1992

 

Nguồn TCĐBVN