CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

KHCN, Môi trường & HTQT
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ Hàn Quốc, đoàn cán bộ của Tổng cục Đường bộ do Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với Cục Đường bộ Hàn Quốc từ ngày 03/9 đến ngày 08/09/2018.
Tổng cục ĐBVN đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ TNMT phát động và thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT.
Quyết định ban hành: Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô