Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bộ GTVT vừa ra Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2018 Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định đưa ra lộ trình triển khai  thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Chi tiết tại Phụ lục 1); Lộ trình triển khai  thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ ngoài QL1 (Chi tiết tại phụ lục 2); Lộ trình triển khai  thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên các tuyến cao tốc (Chi tiết tại phụ lục 3).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT: xem tại đây

Nguồn: TCĐBVN