Thu giá không dừng
Bộ GTVT đã có văn bản số 2587/BGTVT-ĐTCT ngày 15/3/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 22/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1084/BGVT-ĐTCT ngày 30/01/2018 Bộ GTVT triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Việc chuyển đổi tên gọi từ phí sang giá là theo quy định của Luật Phí và lệ phí được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa ký Quyết định Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.