Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc (mức độ 2) Vận tải
2 Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm (mức độ 2) Vận tải
3 Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ Vận tải
4 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc (mức độ 2) Vận tải
5 Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, B, C, D, E, F, G (mức độ 2) Vận tải
6 Cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện của Trung Quốc (mức độ 2) Vận tải
7 Cấp Giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam (mức độ 2) Vận tải
8 Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ (mức độ 2) Vận tải
9 Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm (mức độ 2) Vận tải
10 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Vận tải
11 Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã (mức độ 2) Vận tải
12 Cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã (mức độ 2) Vận tải
13 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã (GMS) (mức độ 2) Vận tải
14 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã (GMS) (mức độ 2) Vận tải
15 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào (mức độ 2) Vận tải
16 Chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào (mức độ 2) Vận tải
17 Chấp thuận ngừng khai thác tuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào (mức độ 2) Vận tải
18 Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào (mức độ 2) Vận tải
19 Chấp thuận đăng ký khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào (mức độ 2) Vận tải
20 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện (mức độ 2) Vận tải
Hiển thị 1 - 20 of 102 kết quả.
của 6