Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn giao thông
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc An toàn giao thông
2 Cấp đổi Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ An toàn giao thông
3 Cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ An toàn giao thông
4 Cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ An toàn giao thông
5 Cấp lại chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ An toàn giao thông
6 Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ An toàn giao thông
7 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ An toàn giao thông
8 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ An toàn giao thông
9 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ An toàn giao thông
10 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác An toàn giao thông
11 Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác An toàn giao thông
12 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ An toàn giao thông
Hiển thị 12 kết quả
của 1