Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phương tiện - Người lái
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Phương tiện - Người lái
2 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Phương tiện - Người lái
3 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Phương tiện - Người lái
4 Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Phương tiện - Người lái
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Phương tiện - Người lái
6 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Phương tiện - Người lái
7 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Phương tiện - Người lái
8 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam Phương tiện - Người lái
9 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Phương tiện - Người lái
10 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Phương tiện - Người lái
11 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Phương tiện - Người lái
12 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Phương tiện - Người lái
13 Cấp lại Giấy phép lái xe Phương tiện - Người lái
14 Cấp mới Giấy phép lái xe Phương tiện - Người lái
15 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 Phương tiện - Người lái
16 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Phương tiện - Người lái
17 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Phương tiện - Người lái
18 Cấp Giấy phép xe tập lái Phương tiện - Người lái
19 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Phương tiện - Người lái
20 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 Phương tiện - Người lái
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2