Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phương tiện - Người lái
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Phương tiện - Người lái
2 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Phương tiện - Người lái
3 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 Phương tiện - Người lái
4 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động Phương tiện - Người lái
5 Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Phương tiện - Người lái
6 Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 Phương tiện - Người lái
7 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Phương tiện - Người lái
8 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Phương tiện - Người lái
9 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Phương tiện - Người lái
10 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Phương tiện - Người lái
11 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Phương tiện - Người lái
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Phương tiện - Người lái
13 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Phương tiện - Người lái
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Phương tiện - Người lái
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Phương tiện - Người lái
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Phương tiện - Người lái
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Phương tiện - Người lái
18 Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phương tiện - Người lái
Hiển thị 18 kết quả
của 1