Bộ GTVT tham dự Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường tại Mông Cổ
Nhận lời mời của Trung tâm phát triển Liên hợp quốc (UNCRD) và Bộ Giao thông Mông Cổ, đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường tại Ul-lan-ba-to, Mông Cổ trong hai ngày 4, 5/10/2018.

Tham dự Diễn đàn có khoảng 250 đại biểu quốc tế
đến từ 25 quốc gia thành viên GTVT bền vững môi trường (EST)

 

Tham dự Diễn đàn có khoảng 250 đại biểu quốc tế đến từ 25 quốc gia thành viên GTVT bền vững môi trường (EST). Diễn đàn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phát triển Mông Cổ chủ trì.

Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 đã được lãnh đạo của 154 quốc gia thành viên thông qua với nhiều kỳ vọng trong kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ 25-27/9/2015 tại NewYork. Chương trình gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững,trong đó có một số mục tiêu quan trọng như xóa đói nghèo, bảo vệ hành tinh, đảm bảo thịnh vượng chung cho tất cả.

Trên cơ sở 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể của Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc, căn cứ vào điều kiện thực tiễn,khả năng, ưu tiên phát triển của Việt Nam trong từng giai đoạn kế thừa các chiến lược, chính sách, chương trình kế hoạch phát triển hiện hành quan trọng của quốc gia, tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự quốc gia 2030 vì sự phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể nhằm "Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững".

Trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ GTVT đang triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 nêu trên.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi những cách thức mà các nước thành viên GTVT bền vững về môi trường châu Á có thể đóng góp, để xây dựng chính sách, công nghệ và kiến thức thể chế nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 với sự thay đổi trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị như vai trò của EST trrong thiết kế đô thị bền vững cho tăng trưởng xanh, thiết kế đô thị bền vững trong an toàn đường bộ, đường sắt, đối với việc phát triển đô thị bền vững, sự dịch chuyển và vận tải phi cơ giới hóa trong phát triển đô thị.

Cũng tại Diễn đàn, các nước thành viên EST đã báo cáo, rà soát tiến độ thực hiện Tuyên bố Bangkok 2020 về EST (2010-2020) và thảo luận sự chuyển động hướng tới 2030 – Kế hoạch của Tuyên bố Bangkok.

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thông báo tại Diễn đàn về việc Việt Nam đăng cai tổ chức
Diễn đàn Liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á vào năm 2019

 

Chiều 5/10, được sự đồng ý của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã có bài phát biểu thông báo tại Diễn đàn về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á tại Việt Nam vào năm 2019.

Nguồn: Vụ HTQT- Bộ GTVT.