Phần mềm trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT qua cổng COM

Link tải phần mềm:

Phần mềm trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT qua cổng COM