Danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình được cấp giấy chứng nhận
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký “Giấy chứng nhận thiết bị giám sát hành trình sản xuất, lắp ráp phù hợp QCVN 31: 2014/BGTVT” chứng nhận mẫu thiết bị giám sát hành trình sản xuất, lắp ráp trong nước cho một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp thiết bị.

Danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô có kiểu loại sản phẩm được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT cập nhật đến 30/5/2017 gồm có 38 đơn vị.

Chi tiết: File đính kèm.

 

Nguồn: TCĐBVN