Đảng ủy khối cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng cục ĐBVN
Chiều ngày 23/6/2017, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Báo cáo tình hình hoạt động của Đảng ủy Tổng cục tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Uy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN cho biết: hoạt động của Đảng ủy từ đầu nhiệm kỳ có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt từ công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã hoàn thành trình 4 văn bản QPPL = 100% kế hoạch Bộ giao, đảm bảo tiến độ chất lượng yêu cầu: 1 đề cương Nghị định, 2 Thông tư, 1 đề cương Thông tư, dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định 86/NĐ-CP.

Phối hợp với các Sở GTVT, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008 và xây dựng hồ sơ đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để báo cáo Bộ đúng thời gian quy định.

Khối lượng BDTX đến 15/6/2017 đạt trên 45% kế hoạch, hoàn thành việc phê duyệt kinh phí bổ sung BDTX phần mặt đường và cầu theo phân cấp; ban hành văn bản Hướng dẫn bổ sung tiêu chí nghiệm thu, đánh giá chất lượng theo Quyết định của Bộ GTVT. Khối lượng thực hiện các Dự án sửa chữa định kỳ đạt khoảng 85% kế hoạch năm 2017; các Cục QLĐB, các Sở GTVT và Ban QLDA cam kết đến 30/6/2017 sẽ cơ bản hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Đã hoàn thành trình Bộ thiết kế mẫu mô hình để đưa vào áp dụng tại 29 Trạm KTTTX cố định; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATGT&KSTTX năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017. Trong 5 tháng đầu năm 2017 trong toàn quốc đã kiểm tra 95346 xe, trong đó có 11349 xe vi phạm, tước 3266 GPLX, xử phạt nộp kho bạc 85.8 tỷ đồng; riêng thanh tra 04 Cục QLĐB đã kiểm tra 203 xe, trong đó có 199 xe vi phạm, tước 161 GPLX, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 6.9 tỷ đồng.

Trình Bộ đề cương dự toán Đề án nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý hoạt động đối với xe hợp đồng Limousine; ban hành các văn bản giải quyết vướng mắc, kiến nghị cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, các Sở GTVT; xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại một số địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm đã xử lý vi phạm 6472 phương tiện, thu hồi phù hiệu; đình chỉ khai thác tuyến 01 tháng là 5.748 xe, từ chối cấp phù hiệu là 724 xe; tình hình vi phạm tốc độ là 50.956 lần vi phạm, tỷ lệ vi phạm bình quân là 0.061 lần/1000km, giảm 34,4% lần so với năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung trong sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào và Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt – Lào.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã ban hành các nghị quyết, trong đó có nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động" và các nghị quyết về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, quý II/2017 và công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy; Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng các hướng dẫn; kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 05, về triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối; Tổ chức kết nạp  đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho  đảng viên dự bị, đề nghị phát thẻ cho  đảng viên.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai NQTW4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng", "Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống", những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; triển khai kịp thời Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng (số 20-CTr/ĐU, ngày 24/01/2017); Kế hoạch triển khai thực hiện NQTW4, khóa XII (số 18-KH/ĐU, ngày 05/01/2017); Báo cáo kết quả triển khai thực hiện NQTW4, khóa XII (số 05-BC/ĐU, ngày 09/02/2017), kết quả: 100% các đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp đã xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, khóa XII, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên BTV tham dự để theo dõi, giám sát việc kiểm điểm tại 100% các tổ chức đảng trực thuộc.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03, đồng thời quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong đó đã biểu dương tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục cho 06 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu; ban hành, tổ chức tốt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (số 11-KH/ĐU, ngày 29/7/2016), kết quả: 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực;

Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức tốt đợt tuyên truyền nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối, với nhiều hình thức phong phú: Treo các băng rôn, áp phích tuyên truyền tại trụ sở tất cả các cơ quan đơn vị; đăng các hoạt động tuyên truyền trên trang tin điện tử của Tổng cục; tổ chức bình xét, lựa chọn 3 chi bộ tiêu biểu đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng; Yêu cầu các chi bộ trong toàn Đảng bộ tiếp tục duy trì thực hiện đọc từ 1-2 mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên tự giác rèn luyện và làm theo Bác. 

Sau đợt học tập, quán triệt NQTW4, khóa XII và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị: Tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động trong toàn ngành Đường bộ ổn định; không có vụ việc bức xúc nổi cộm phải giải quyết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ công chức, viên chức đã nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn; hầu hết cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đều thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, nên đã tạo được sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp, được xã hội nghi nhận.

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Đảng ủy Tổng cục cần tập trung khắc phục triệt để trong thới gian tới. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện khẳng định Đảng ủy Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến về ATGT, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao; xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định; tiếp tục đôn đốc các đơn vị quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT và xe ô tô chở quá trọng tải cho phép trên phạm vi toàn quốc; chỉ đạo các đơn vị chủ động lập phương án phòng chống bão lũ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị dự phòng, sẵn sàng huy động mọi nguồn lực để khắc phục nhanh các sự cố sạt lở do bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 trong thời gian nhanh nhất.

Bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả mà Tổng cục đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá Đảng bộ Tổng cục ĐBVN là một Đảng bộ lớn, hoạt động nề nếp, cán bộ chuyên trách Đảng hoạt động tích cực, chuyên nghiệp, thực hiện tốt các quy định, nhiệm vụ được giao; đồng thời, Đảng bộ Tổng cục cũng là một Đảng bộ phối hợp có hiệu quả cao, gắn kết, chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; một Đảng bộ mẫu mực. Đồng chí đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chủ động, tích cực hơn sớm khắc phục khó khăn; trong quá trình tham gia vào các công việc cần chú ý bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, trong xây dựng cơ chế chính sách, ban hành quy định pháp luật.

Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Dương và đoàn công tác đã đến thăm phòng cấp đổi giấy phép lái xe của Tổng cục ĐBVN, nghe giới thiệu về dịch vụ đổi giấy phép lái xe trực tuyến, phần mềm quản lý giám sát các phương tiện vận tải.

 

 

Đoàn công tác thăm phòng cấp đổi giấy phép lái xe của Tổng cục ĐBVN.

 

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm.

 

Nguồn: duongbo.vn