Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017
Ngày 21/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có Văn bản số 137/TB-TCĐBVN thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-TCĐBVN ngày 18/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức về việc thành lập Ban phúc khảo giúp việc Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017;

Căn cứ điểm phúc khảo bài thi do Ban phúc khảo chấm;

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017 thông báo kết quả chấm phúc khảo như sau:

Tổng số bài thi chấm phúc khảo: 42 bài, trong đó môn Kiến thức chung 17 bài, môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết 05 bài, môn Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm 04 bài, môn Ngoại ngữ 14 bài và môn Tin học 02 bài.

Kết quả chấm phúc khảo:

+ 22 bài thi có thay đổi điểm (13 bài có điểm thấp hơn điểm chấm ban đầu, 09 bài có điểm cao hơn điểm chấm ban đầu);

+ 20 bài thi có điểm giữ nguyên như điểm chấm ban đầu.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và gửi cho các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh ghi trong hồ sơ dự thi.

Văn bản Thông báo kèm theo Phụ lục chi tiết: Xem tại đây

Nguồn: Tổng cục ĐBVN