Đại hội Hội Cựu chiến binh Cục Quản lý đường bộ I
Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) Cục Quản lý đường bộ I được tổ chức tại trụ sở cơ quan Cục I vào chiều 08/9 đã bầu BCH khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chủ tịch Hội CCB Tổng cục ĐBVN Vũ Ngọc Quang tới dự và phát biểu kiến chỉ đạo.

Đ.c Đinh Công Vương phát biểu khai mạc Đại hội

 

Hội cựu chiến binh Cục QLĐBI được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-CCB ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Hội Cựu chiến binh Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Cục quản lý Đường bộ I trực thuộc Hội Cựu chiến binh Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Đ.c Lâm Huy Công trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

 

Năm qua, Hội Cựu chiến binh Cục tiếp tục được kiện toàn và phát triển về tổ chức, số lượng, chất lượng ngày càng tăng. Thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị, Pháp lệnh Cựu chiến binh; Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Kết luận 66/KL-TW của Ban Bí thư làm cơ sở cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh Cục ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện, chất lượng hoạt động của Hội đã và đang đi vào cuộc sống, tạo niềm tin cho Cựu chiến binh là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tổ chức Hội.

 

Đ.c Cục trưởng Cục QLĐB I phát biểu chào mừng Đại hội

 

Dưới sự chỉ đạo của Hội CCB Tổng cục ĐBVN, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Cục, toàn thể cán bộ, hội viên CCB Cục luôn giữ vững đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục. 

 

Chủ tịch Hội CCB Tổng cục ĐBVN Vũ Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo.

 

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lâm Huy Công cho biết, trong năm qua Hội CCB Cục đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao. Hoạt động Hội đã nắm chắc và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung hàng đầu là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, ổn định chính trị. Các hoạt động phối hợp để thực hiện nhiệm vụ trong các phong trào ở cơ quan, đơn vị có những tiến bộ mới, hiệu quả và thiết thực hơn. Việc  hoạt động của Hội được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng và đã có được chuyển biến tích cực có chiều hướng phát triển tốt.

"Hội đã làm tốt công tác phát triển hội viên, thường xuyên bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Hội. Trong xây dựng Hội luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Hội, tập trung là Chi hội"- Chủ tịch Hội CCB Cục QLĐB I nhấn mạnh.

 

Đại hội đã bầu BCH khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí.

 

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Chụp ảnh lưu niệm.

 

Một số hình ảnh nổi bật tại đại hội:

 

 

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.