Các văn bản quy phạm pháp luật phải ban hành đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực
Chiều 9/11, dưới sự chủ trì của Bí thư, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Ban cán sự Bộ GTVT đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nguyên Văn Công, Lê Đình Thọ và các thành viên Ban cán sự, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ Viện trực thuộc Bộ, đại diện văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương

Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga đã báo cáo tình hình xây dựng văn bản QPPL tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch 02 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2017, Bộ GTVT đã trình Chính phủ 07/07 văn bản theo Chương trình công tác của Chính phủ (05 dự thảo Nghị định, 02 dự thảo Quyết định). Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1300/TTg-CN ngày 29/8/2017, Bộ GTVT đã triển khai xây dựng Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định để hoàn thiện dự thảo văn bản, sớm trình Chính phủ theo quy định. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản (gồm 06 Nghị định và 03 Quyết định) do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo. Theo Chương trình, trong 10 tháng đầu năm, các đơn vị chủ trì soạn thảo đã trình Bộ 61/61 dự thảo văn bản và 47/47 đề cương chi tiết, hoàn thành 100% kế hoạch (với 07 dự thảo văn bản và 09 đề cương chi tiết được trình trong tháng 10).

 

Về nhiệm vụ xây dựng VBQPPL 02 tháng cuối năm 2017 Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, các cơ quan, đơn vị sẽ phải tiếp tục công tác xây dựng và hoàn thiện, triển khai 03 Luật, 08 Nghị định Chính phủ, 46 Thông tư. theo Chương trình của Bộ, các cơ quan, đơn vị phải trình Bộ trưởng 16 văn bản. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn phải tiếp tục phối hợp với VPCP để 06 Nghị định của Bộ GTVT đã trình Chính phủ sớm được ban hành.  

 

Báo cáo về tình hình xây dựng và phê duyệt các đề án, quy hoạch, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ, cho biết, đến nay các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành tốt, đạt 100% kế hoạch. Các đề án trình Bộ trưởng phê duyệt đã trình 04/05 đề án đạt 80% kế hoạch.

 

Cũng tại cuộc họp này, Ban cán sự và các đại biểu đã nghe và góp ý với báo cáo tình hình bố trí kế hoạch vốn năm 2017, công tác giải ngân kế hoạch vốn 10 tháng đầu năm 2017, kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 do lãnh đạo Vụ Kế hoạch -Đầu tư trình bày; báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do lãnh đạo Vụ Đối tác công tư trình bày; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đang thi công và kế hoạch khởi công các dự án hai tháng cuối năm 2017 và năm 2018 do lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông trình bày; báo cáo tình hình quyết toán hoàn thành dự án 10 tháng đầu năm 2017 do lãnh đạo Vụ Tài chính trình bày.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của đơn vị mình nói chung, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Bộ trưởng nhấn mạnh, "các đồng chí lãnh đạo đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong các lĩnh vực đơn vị mình phụ trách cũng như, tiến độ, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực của đơn vị. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật phải kịp thời, đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực. Nếu đồng chí lãnh đạo nào cảm thấy áp lực quá thì báo cáo với Ban cán sự, chúng tôi sẽ giúp đồng chí đó giảm áp lực".

 

Về vấn đề đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu cần thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đúng luật, chỉ khi đủ điều kiện mới tiến hành khởi công dự án và thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, cần quan tâm xem xét và có biện pháp đối với các dự án giải ngân chậm dưới 30%. Đối với các dự án BOT, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội, từ nay về sau sẽ không thực hiện đầu tư BOT trên các đường hiện hữu, đối với các tuyến đường này sẽ tập trung bảo trì và tiến hành các dự án trung tu, đại tu. Trường hợp cần thiết sẽ thực hiện đầu tư BOT các tuyến đường song hành với các tuyến đường đã có. Song song với đó, cần làm tốt công tác truyền thông đối với các dự án BOT, triển khai nhanh việc thu phí tự động không dừng cũng như quyết toán sớm các dự án đã hoàn thành. 

 

Nguồn: mt.gov.vn