Hưởng ứng “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017
Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Ảnh minh họa

 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bỏ vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Đồng thời, bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Tổng cục yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

 

Chi tiết hướng dẫn nội dung và hình thức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật: Văn bản đính kèm.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.