Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ
Tổng cục ĐBVN biểu dương Sở GTVT Gia Lai đã triển khai xây dựng Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên QL.25, đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai và yêu cầu các Cục, các Sở GTVT tham khảo để xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm HLATĐB trên địa bàn quản lý.

Sở GTVT Gia Lai triển khai xây dựng Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên QL.25, đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

Sau khi xem xét văn bản số 438/KH-SGTVT ngày 23/3/2018 của Sở GTVT Gia Lai về kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường trên QL.25, đường Trường Sơn Đông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam biểu dương Sở GTVT Gia Lai đã triển khai xây dựng Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên QL.25, đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đề nghị Sở GTVT Gia Lai tích cực chỉ đạo, đôn đốc thực hiện theo Kế hoạch 438/KH-SGTVT Sở GTVT Gia Lai đã xây dựng.

Đồng thời, Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu các Cục QLĐB I, II, III, IV và các Sở GTVT quản lý quốc lộ tham khảo Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ số 438/KH-SGTVT của Sở GTVT Gia Lai để xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm HLATĐB trên địa bàn quản lý, kế hoạch gửi về Tổng cục trước ngày 15/4/2018 và tổ chức triển khai thực hiện. Cập nhật kết quả thực hiện vào các báo cáo đã quy định trước đây.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.