Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 14 cá nhân thuộc Tổng cục ĐBVN
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1035/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2018 về việc tặng Bằng khen.

Theo đó, 04 tập thể và 14 cá nhân thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2017 được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chi tiết danh sách cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng: Xem tại đây.

Trung tâm CNTTĐB – Tổng cục ĐBVN.