Chiến lược & quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung các tuyến quốc lộ 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ.
Tổng cục ĐBVN vừa có Công văn số 474/TCĐBVN-KHĐT v/v bổ sung quy hoạch tuyến đường nối QL.37B, QL.10, QL.38B, QL.1 với đường Hồ Chí Minh vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam gửi các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Quản lý bảo trì đường bộ, An toàn giao thông; Các Cục: Quản lý xây dựng đường bộ, Quản lý đường bộ cao tốc, Quản lý đường bộ I, II, III, IV.
Ngày 21/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 744/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 7056/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2007) về Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, ngày 01 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số: 1734/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ nền sản xuất nông nghiệp, đời sống người nông dân cũng như cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đã cơ bản thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn.
Ven biển được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường hiện có kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với các quy hoạch khác trong vùng, khu vực. Đây không phải là một trục dọc quốc gia, chưa liên tục tại các cửa sông lớn.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực phát triển của đất nước.
Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND TP đề xuất ưu tiên xây dựng 4 nút giao thông để ngăn ngừa tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2010 - 2015.
Hiển thị 1 - 10 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2