Vận tải đường bộ
Ngày 04/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có danh sách cập nhật các đơn vị vận tải được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia; Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia; Danh sách đơn vị vận tải và xe thu hồi giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia; Danh sách đơn vị vận tải chờ cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia. Trang thông tin điện tử Tổng cục ĐBVN đăng tải công khai công bố toàn văn danh sách nêu trên.
Hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 từ ngày 8-14 tháng 05 năm 2017 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi với chủ đề “Tốc độ”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 2410 /TCĐBVN-VT ngày 26/04/2017 gửi sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký “Giấy chứng nhận thiết bị giám sát hành trình sản xuất, lắp ráp phù hợp QCVN 31: 2014/BGTVT” chứng nhận mẫu thiết bị giám sát hành trình sản xuất, lắp ráp trong nước cho một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp thiết bị.
Ngày 01/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có danh sách các đơn vị vận tải được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia; Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia; Danh sách đơn vị vận tải và xe thu hồi giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia; Danh sách đơn vị vận tải chờ cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia. Trang thông tin điện tử Tổng cục đăng tải công khai công bố toàn văn danh sách nêu trên.
Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Đề án “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số”, sáng ngày 19/10.
Ngày 19/9, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Văn Huyện vừa ký Văn bản số 5142/TCĐBVN-VT thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tại Tổng cục ĐBVN tháng 08/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có văn bản thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tại Tổng cục ĐBVN tháng 07/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.