Phương tiện và người lái
Danh sách các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 theo thông báo chính thức của Liên hợp quốc được Vụ Quản lý phương tiện và Người lái – Tổng cục Đường bộ Việt Nam cập nhật đến ngày 07/8/2017.
Tổng số giấy phép người có giấy phép lái xe PET hạng FC trên hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe đến ngày 25/6/2015 là : 57.513
Sau gần ba tháng triển khai thí điểm đổi GPLX qua mạng, Tổng cục Đường bộ VN dự kiến tháng 4/2015 sẽ mở rộng áp dụng tại các Sở GTVT trong cả nước.
Ngày 26/12/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 6898/TCĐBVN-QLPT&NL về việc chuẩn bị thí điểm Dịch vụ công đổi GPLX tại Sở GTVT Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.