Quản lý đường bộ cao tốc
Ghi nhận những đóng góp của chuyên gia Kim Seung Hyun vào sự thành công của chương trình hợp tác song phương giữa Tổng cục ĐBVN và Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc, Tổng cục ĐBVN đã tặng giấy khen cho ông tại lễ chia tay chuyên gia Hàn Quốc vào sáng nay (6/1).
Ngày 08/12/2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký Quyết định số 4111 /QĐ-TCĐBVN về việc ban hành Danh mục mẫu báo cáo chỉ tiêu thống kê cơ sở hạ tầng đường bộ cao tốc.
Ngày 27/4/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 2095/TCĐBVN-CQLĐBCT về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, ngày 14/4/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 08/2015/TT- BGTVT “Quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc" (có hiệu lực từ ngày 01/6/2015), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, phổ biến và triển khai các nội dung của Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT.
Ngày 18/12/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6721/TCĐBVN-CQLĐBCT về việc rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu hạn chế tốc độ, biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường cao tốc.