Thông báo tuyển dụng
Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Tổng cục Đường bộ VN đã có Thông báo số 133/HĐTTCC-TCĐBVN về việc thẩm duyệt hồ sơ dự thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2015.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2015
Ngày 26/5/2015, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam vừa ký quyết định số 1334/QĐ-TCĐBVN phê duyệt kết quả thi tuyển công chức Tổng Cục Đường bộ Việt Nam năm 2014.
Ngày 05/5/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 65/TB-TCĐBVN Thông báo Kết quả nhận đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2014.
Ngày 08/04/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Thông báo điểm thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2014 (tại văn bản số 54/TB-TCĐBVN). Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức chấm thi và thông báo tới các thí sinh kết quả thi trong các files đính kèm dưới đây.
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2014 Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-TCĐBVN ngày 12/02/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để thí sinh làm thủ tục dự thi và thi tuyển theo kế hoạch như sau
Thực hiện công tác thi tuyển công chức năm 2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi tiếp nhận hồ sơ dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thẩm định hồ sơ. Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ của Văn phòng, các Vụ, Cục chức năng, Hội đồng thống nhất thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự thi tuyển công chức năm 2014 vào cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc như sau:
Hiển thị 11 - 20 of 23 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3