Thông báo tuyển dụng
Nhằm bổ sung nguồn nhân lực vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ngày 02/12/2014, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam vừa ký Quyết định số 3017/QĐ-TCĐBVN về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Hiển thị 21 - 23 of 23 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3