Tin chỉ đạo điều hành
Ngày 19/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6138 /TCĐBVN-TC gửi các Cục Quản lý đường bộ; Các Sở Giao thông vận tải nhận Quốc lộ ủy thác về việc không phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các DA khắc phục bão lũ bước 1.
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT; ngày 19/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 6152 /TCĐBVN-QLBTĐB về công tác quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III và IV.
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian qua, các Cục Quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố đã tăng cường thực hiện việc kiểm tra tải trọng xe và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra tải trọng xe, một số địa phương còn chưa có sự thống nhất trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đối với các phương tiện vận tải mang biển số nước ngoài.
Thực hiện Thông báo kết luận số 113/TB-TCĐBVN ngày 22/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình và vốn bảo trì quốc lộ. Để hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014; ngày 17/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6077 /TCĐBVN-TC-KHĐT về rà soát thực hiện kế hoạch Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014.
Giấy phép lái xe ô tô bằng vật liệu giấy sau năm 2014 và giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy sau năm 2020 nếu còn thời hạn sử dụng ghi trên giấy phép lái xe thì giấy phép lái xe đó vẫn còn hiệu lực sử dụng, được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET khi hết hạn hoặc được đổi khi có nhu cầu. Hiện nay, không có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng ghi trên giấy phép lái xe mà chưa đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.
Ngày 10/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 5911/TCĐBVN-QLBTĐB gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Cục Quản lý đường bộ I về việc xây dựng hệ thống camera kiểm soát trật tự ATGT trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 2, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 12/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 5973 /TCĐBVN-VT về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Ngày 03/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 5784/TCĐBVN-PCTT báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm kích thước thùng hàng, tải trọng từ ngày 01/8/2014 đến 31/10/2014.
Ngày 07/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 5891/TCĐBVN-PCTT gửi các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV về việc thực hiện các nội dung tại Văn bản số 7275/BGTVT-VT ngày 19/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải.
Hiển thị 251 - 259 of 259 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 26