Chiến lược & quy hoạch
Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đã tổ chức thi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án đường Vành đai 3, giai đoạn 2.
Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 38B - Dự án WB4 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài gần 20km, từ chân cầu Yên Lệnh (thành phố Hưng Yên) đến sát Cầu Tràng (Phù Cừ)
Sáng 30/11/2009 tại Hội thảo “Vượt qua khủng hoảng, hướng tới một Tiểu vùng mekong năng động-GMS”, hàng loạt các dự án mới trong khuôn khổ hợp tác GMS đã được lên kế hoạch để kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế Hà Nội trong việc thực hiện quy định của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (khoản 1, Điều 48), và Văn bản số 2323/BTTTT-THH ngày 15/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông báo danh sách địa bàn có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch qua phương tiện điện tử với cơ quan thuế,
Thông báo công bố danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư
Công bố, đăng tải Danh mục dự án BOT, BT kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của thành phố Hà Nội.
Thông báo về việc công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư
Hà Nội: Khởi động dự án đường Vành đai 3, giai đoạn 2
Hiển thị 11 - 18 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2