Quản lý bảo trì đường bộ
Ngày 02/4/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1556/TCĐBVN-QLBTĐB về công tác kiểm tra, phát hiện và việc thông tin báo cáo tình trạng hư hỏng, mất an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ gửi các Cục Quản lý đường bộ (QLĐB); Các Sở Giao thông vận tải (GTVT) nhận ủy thác quản lý quốc lộ; Các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp BOT, BT, PPP.
Ngày 27/3/2015 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1466/TCĐBVN-QLBTĐB triển khai Công điện số 27/CĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường ô tô.
Ngày 16/3/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1172 /TCĐBVN-QLBTĐB về việc khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường trên QL.4D đoạn TP. Lào Cai – Sa Pa gửi Sở Giao thông vận tải Lào Cai; Vụ Pháp chế - Thanh tra, Cục QLXD ĐB, Cục QLĐB I.
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có nội dung về công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ. Để đảm bảo việc công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ phù hợp với thực tế hiện trạng các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ; ngày 12/3/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1121/TCĐBVN-QLBTĐB về cập nhật tuyến, đoạn tuyến quốc lộ để công bố tải trọng và khổ giới hạn gửi các Cục Quản lý đường bộ; các Sở Giao thông vận tải ủy thác quản lý quốc lộ.
Công tác quản lý, bảo trì có vai trò quan trọng đối với với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc duy trì tuổi thọ đường bộ. Những năm qua, quá trình đô thị hoá mạnh mẽ đã hình thành các cụm dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, v.v… dọc hai bên quốc lộ làm suy giảm khả năng thoát của quốc lộ.
Ngày 27/12/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6929 /TCĐBVN-QLBTĐB về việc báo cáo xếp loại đường để tính giá cước năm 2015 gửi các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Các Sở Giao thông vận tải.
Hiển thị 11 - 16 of 16 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2