Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo

Dự thảo
Quy định kỹ thuật hướng dẫn về việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác
Lĩnh vực thống kê: Khoa học,Công nghệ & Môi trường
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra: Bộ Giao thông vận tải
Ngày xuất bản: 09/03/2016
Số lượt xem: 2891
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Ban hành Quy định kỹ thuật hướng dẫn về việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác
Gửi góp ý cho dự thảo
Quy định kỹ thuật hướng dẫn về việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha