Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo

Dự thảo
THÔNG TƯ Quy định về công suất bến xe khách
Lĩnh vực thống kê: Các vấn đề vận tải
Cơ quan soạn thảo: Vụ Vận tải
Ủy ban thẩm tra: Bộ Giao thông vận tải
Ngày xuất bản: 10/05/2016
Số lượt xem: 3762
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định phương pháp tính toán công suất bến xe khách phục vụ công tác lập quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định (sau đây gọi tắt là bến xe).
Gửi góp ý cho dự thảo
THÔNG TƯ Quy định về công suất bến xe khách
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha